คลินิกเวชกรรม L-MC ลำปาง
คลินิกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กบินทร์บุรี
คลีนิคเวชกรรม L-MC ลำปาง อุดร
ศูนย์ P-MC ภูเก็ต
ศูนย์วินิจฉัยโรคครบวงจร
ศูนย์วินิจฉัยโรคครบวงจรอุบลราชธานี
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสาขาโรงพยาบาลชลบุรี MRI ชลบุรี
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโรงพยาบาลสกลนคร
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโรงพยาบาลสุรินทร์
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโรงพยาบาลหัวหิน
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลระยอง
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเชียงคำ
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี CT
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกระบี่
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพะเยา
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสตูล
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุรินทร์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุโขทัย
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม2 บางแค
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเลย
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลแพร่
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
สำนักงานใหญ่ อุดรธานี
สำนักงานใหญ่ อุดรธานี(AUM)
สำนักงานใหญ่อุดรธานี
สำนักงานใหญ่อุดรธานี (ท่าศาลา)
สำนักงานใหญ่อุดรธานี(KNIN)
สำนักงานใหญ่อุดรธานี(สกล)
สำนักงานใหญ๋(กุฉินารายณ์)
All right reserved 2010.
Udornmedical Supply Co.,ltd.

www.udornmedical.com