คลินิกเวชกรรม L-MC ลำปาง
คลินิกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กบินทร์บุรี
คลีนิคเวชกรรม L-MC ลำปาง อุดร
ศูนย์ P-MC ภูเก็ต
ศูนย์วินิจฉัยโรคครบวงจรอุบลราชธานี
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสาขาโรงพยาบาลชลบุรี MRI ชลบุรี
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโรงพยาบาลสกลนคร
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโรงพยาบาลสุรินทร์
ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโรงพยาบาลหัวหิน
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลระยอง
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเชียงคำ
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์มูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี CT
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกระบี่
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพะเยา
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสตูล
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุรินทร์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุโขทัย
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเพชรเกษม2 บางแค
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเลย
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลแพร่
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
ศูนย์เอกซเรย์โรงพยาบาลมิชชั่น-ภูเก็ต
สำนักงานใหญ่ อุดรธานี
สำนักงานใหญ่ อุดรธานี(AUM)
สำนักงานใหญ่(กุฉินารายณ์)
สำนักงานใหญ่อุดรธานี
สำนักงานใหญ่อุดรธานี (ท่าศาลา)
สำนักงานใหญ่อุดรธานี(KNIN)
สำนักงานใหญ่อุดรธานี(สกล)
All right reserved 2010.
Udornmedical Supply Co.,ltd.

www.udornmedical.com